REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Giveaway Kiros Instagram”

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1.  Campania promoțională “Giveaway Kiros Instagram” („Campania Promoțională”) este organizată KIROS DIET S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Argentina, Nr.33, Parter, Sector1, Cod unic de înregistrare 30021692, Numar Registrul Comertului J40/2843/17.02.2021, reprezentată prin doamna Andreea Teodora Popa. (“Organizatorul”).

1.2.  Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul https://shop.kirosdiet.com/ pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2   Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1.  Campania promoțională poartă denumirea “Giveaway Kiros Instagram”

2.2.  Campania promoțională se desfășoară în perioada 14 – 19 Decembrie 2023, ora 23:59, pe platforma de socializare Instagram.

2.3.  Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3   Produsele participante la Campania Promoțională

3.1.  Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele: 2 premii x 1 set cu produse Kiros Diet (denumit în continuare “Produsul Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament:

Fiecare set conține următoarele produse:

1 x Moisturizing Face Cleanser 250ml (https://shop.kirosdiet.com/ro/product/moisturizing-face-cleanser/)

1 x Blue Kollagen 30 pliculețe (https://shop.kirosdiet.com/ro/product/blue-kollagen/)

1 x Shaker 300 ml (https://shop.kirosdiet.com/ro/product/kiros-shaker/)

1 x RE:PAIR 60 comprimate (https://shop.kirosdiet.com/ro/product/repair/)

3.2.  Produsul Campaniei Promoționale nu poate fi preschimbat în bani.

Art. 4   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

4.1.  Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

– Să dea follow paginii de Instagram Kiros Diet

– Să dea tag la 3 persoane dragi căreia i s-ar potrivi produsele

– Să scrie într-un comentariu ”Ce produse sunt nelipsite din ritualul zilnic pentru a-și asigura sănătatea și starea de bine”.

4.2.  Cei doi câștigători ai concursului vor fi aleși în mod aleatoriu prin intermediul platformei Comment Picker https://commentpicker.com/ și anunțați în data de 20.12.2023 pe pagina de Instagram, în postarea concursului. Câștigătorii au la dispoziție 24 de ore pentru a ne trimite datele de contact (număr de telefon, adresa de livrare, adresa de email) printr-un mail, la adresa orders@kirosdiet.com. La extragere, pe lângă fiecare câștigător, vor fi extrase și 4 rezerve. Dacă, în termen de 24 de ore lucrătoare, câștigătorii nu ne trimit datele de contact la adresa de mail orders@kirosdiet.com, ne rezervăm dreptul de a contacta rezervele. În cazul în care prima rezervă nu ne trimite datele în termen de 24 ore, va fi anunțată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.3.  Numele câștigătorului va fi public, pe pagina de Instagram Kiros Diet https://www.instagram.com/kirosdiet/, la postarea concursului.

4.4.  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. În această situație, premiul neridicat nu mai este acordat, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.

4.5.  Participanții la Concurs, desemnați câștigători în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament, vor pierde automat calitatea de câștigător și nu vor putea intra în posesia Premiului.

4.6.  Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

4.7.  Valoarea premiilor oferite în cadrul Giveaway-ului este 124 Euro, TVA inclus.

Art. 5   Dreptul și condițiile de participare

5.1.  Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

5.2.  Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

5.3.  Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

5.4.  Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

·         Angajații Organizatorului;

·         Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

·         Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

·         Rudele de gradul I și II, și afinii angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 6   Protecția datelor cu caracter personal

6.1.  Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

6.2.  Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale.

6.3.  Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Argentina, Nr.33, Parter, Sector 1 sau la adresa de poștă electronică info@kirosdiet.com.

6.4.  În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)     Nume și prenume;

(ii)    Adresă de email;

(iii)   Număr de telefon;

(iv)   CNP;

(v)    Adresă de livrare.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campania Promoționala.

6.5.  Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

         (i)     organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;

         (ii)    desemnarea și validarea participaților declarați câștigători;

6.6.  Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă pe https://shop.kirosdiet.com/ la adresa https://shop.kirosdiet.com/ro/privacy-policy/

Art. 7   Litigii

7.1.  În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 8   Dispoziții finale

8.1.  Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online https://shop.kirosdiet.com/).

8.2.  Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3.  Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris și depusă la adresa situată în Bucuresti, Str. Argentina, Nr.33, Parter, Sector 1 sau la adresa de poștă electronică info@kirosdiet.com.

8.4.  Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online https://shop.kirosdiet.com/ sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

8.5.  În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

8.6.  Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe https://shop.kirosdiet.com/